Teslimat ve iade koşulları

TESLİMAT VE İADE KOŞULLARI

MADDE 1 – TARAFLAR
1.1.SATICI BİLGİLERİ Unvan : YASİN YILDIZ
Adres :  Hobyar, Hocahanı Sok. GÜRÜN HAN Kat: 9 No: 939 34000 Eminönü/Fatih/İstanbul, Türkiye
Telefon : +90 541 612 23 57

E-posta : hediyecoco@gmail.com

Mersis No:
1.2.ALICI BİLGİLERİ
Adı-Soyadı:
Adresi: /
Telefon:
E-posta:
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin(Sözleşme) konusunu; aşağıda bilgileri bulunan Alıcı’nın, YASİN YILDIZ ‘ın adresinde Hediye Coco ’ya ait www.hediyecoco.com Websitesi ve mobil uygulamaları üzerinden, mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.
2.2. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşmeyi akdetmek ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ 2.1. İşbu sözleşme Alıcı’nın Websitesi üzerinden siparişinin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI’ya, Websitesi’nde kayıtlı olan e-mail adresine elektronik posta yoluyla gönderilmiştir.
MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER 3.1.ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri ödeme öncesi aşağıda belirtilmektedir. Aşağıda belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Ödeme öncesi aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.

MADDE 4 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI
4.1. Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı’nın ön bilgilendirme formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.
4.2.Satıcı, ürün/ürünlere dair faturayı elektronik olarak veya siparişin teslimatı sırasında teslimat adresine teslim edebilir.
4.3.Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
4.4. ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.
4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin ALICI tarafından onaylanması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER
5.1. ALICI, Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından gönderilen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2. ALICI işbu Sözleşme’yi onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün/ürünler ‘in bedeli ve masrafları ödeme yükümlülüğü altına girer.
5.3. ALICI tarafından satıcıya verilmesi gereken bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.
5.4. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
5.5. SATICI, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.
5.6. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
5.7. ALICI’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce ÜRÜN’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN’ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen alıcıya aittir.
5.8. ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir.
5.9. ÜRÜN, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ALICI’nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 15 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.
5.10. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ödenir.
5.11. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.
5.12. ÜRÜN’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.
MADDE 6 – CAYMA HAKKI
6.1. SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14(on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.
6.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya sipariş verdiği yol ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün azami 10 (on) gün içerisinde, giderleri SATICI’nın yukarıdaki adresine eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur.
6.3. SATICI’nın yukarıda anlaşmalı olduğu bildirilen kargo firması aracılığıyla, ÜRÜN’e ait fatura aslı ile ÜRÜN’ün eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade gelen ÜRÜN ile alakalı Alıcı’ya bildirimde bulunacaktır. Netice olarak iade talebinin kabulünü takip eden 10 (on) gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ya iade edilir.
6.3. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
7.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. Fıkrasında belirtildiği üzere kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Websitesi üzerinden kişinin istekleri doğrultusunda üretilen veya tadilat ve eklemelerle kişiye özgülenen ürünler (Kişiye Özel Ürünler) Mesafeli Satış Yönetmeliği’in 15. maddesinin 1.fıkrasının uyarınca kişiye özel hazırlanıldığından müşterilerimizin cayma hakkı bulunmamaktadır.
7.2. Bu şekilde müşterilerimize özel hazırlanan ürünler sipariş verildikten ve ürünler hazırlık aşamasına geçildikten sonra müşterimizin siparişlerini iptal etme, değiştirme ve/veya cayma hakları bulunmamaktadır.
7.3. Gelinlik, nişanlık, abiye, gelin ayakkabısı, gelin taçları, gelin tokaları kişiye özel üretilmiş olmasa dahi benzeri ürünlerin koruma bandı sökülmüş, kullanılmış olarak iadesi kabul edilmez. Kullanılmış olduğu tespit edildiğinde ürün iadenize onay verilmeyecektir.
7.4. Kişiye özel ürünler sipariş verildikten ve ürünler hazırlık aşamasına geçildikten sonra müşterimizin siparişlerini iptal etme, değiştirme ve/veya cayma hakları bulunmamaktadır.
7.5 “Kargoya Verildi” statüsündeki siparişler kargo teslimat aşamasında iptal edilememektedir. “Kargoya Verildi” statüsündeki siparişlerde, Alıcı ürünün kutusunu açmadan kargoyu kargo firmasına iade etmesi gerekmektedir.
7.6. Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)
b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde (İç giyim vb.)
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde
e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde
h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde
ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde
i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.
MADDE 8 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME 8.1. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2. ALICI, satın almış olduğu mal ve/veya hizmet ile ilgili şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen parasal sınıra kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
MADDE 9 – YÜRÜRLÜK 9.1. 9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası satıcı tarafından 3(üç) yıl saklanacaktır.

YASİN YILDIZ